Mart Stam


Główne zainteresowania Marta Stama to budownicwto i urbanistyka. Zdobył sławę również dzięki projektowi krzesła w stylu kantilewer z metalowej rury, wspartym na dwóch nogach. Po ukończeniu studiów Stam w latach 1919 i 1925 zdobywał doświadczenie w Amsterdamie, Berlinie i Zurychu. W latach 1930 -1934 pracował w budownictwie w Rosji, zaś po wojnie przyczynił się do odbudowy Drezna. Pod koniec lat dwudziestych nawiązał kontakt z Buahausem, gdzie prowadził kursy. Między 1939 i 1953 wykładał także w Amsterdanie, Berslinie i Dreźnie.