Whilhelm Wagenfeld


Dzieła i biografia wskazują jasno, że Wagenfeld to prawdziwy nowoczesny artysta rzemieślnik. W swoich pracach wykorzystywał ciekawe rozwiązania mi formy industrialne. Jego nazwisko jest na stałe związane ze szkołą Bauhaus. Urodził się w Bremie, studiował na wydziale sztuki i rzemiosła, pracował w fabryce wyrobów ze srebra, a potem w laboratorium metalurgicznym w szkole Bauhaus prowadzoną przez Moholy-Nagy. W roku 1923 był studentem, w 1926 został asystentem, a w 1927 pracował jako wykładowca. Rozpoczął pracę w przemyśle. Po wojnie przeprowadził się do Berlina, gdzie wykładał wzornictwo przemysłowe.